Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

In perioada 31 ianuarie- 04.februarie 2019 va puteti inscrie la cursul " METODE DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR ȘI A PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII DE CĂTRE ELEVII CARE PROVIN DIN GRUPURI DEZAVANTAJATE",desfasurat in regim blended-learning ,25 ore(15 face to face si 10 online),gratuit pentru un numar de 160 cadre didactice din invatamantul preuniversitar.
Grupele vor fi constituite in ordinea inscrierilor.
Completați aici Formularul de înscriere online.

Vă informăm că, în perioada 29 – 31 ianuarie 2019, vă puteți înscrie la cursul Școala incluzivă, școală pentru toți, curs acreditat MEN (15 credite profesionale transferabile), desfășurat în format blended learning (30 ore face to face + 30 ore online), adresat personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.
Completați aici Formularul de înscriere online.

Şcoala Gimnazială Nr.126 organizează Simpozionul NaţionalPrevenirea şi combaterea violenţei” în colaborare cu CCD Bucureşti, în data de 18.01.2019. Vă asteptăm cu drag!
Având în vedere că fenomenul violenţei cunoaşte în ultima vreme o amploare deosebită, sub toate aspectele ei, împreună, cadre didactice, elevi, părinţi şi poliţia de proximitate căutăm soluţii care să ducă la diminuarea fenomenului.
Mulţumim tuturor pentru colaborare.

Vă informăm că, în perioada 17 – 21 ianuarie 2019, vă puteți înscrie la cursul Școala incluzivă, școală pentru toți, curs acreditat MEN (15 credite profesionale transferabile), desfășurat în format blended learning (30 ore face to face + 30 ore online), adresat personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.
Completați aici Formularul de înscriere online.

Cerc metodic al profesorilor documentariști (CDI) Școala Centrală, sector 2 (Str. Icoanei 3-5), 31 ianuarie 2019

Nr. 10 - 22 decembrie 2018 Revista online „ATELIER DIDACTIC”  

Dacă doriți să "răsfoiți..." nr. 10 / 22 decembrie 2018 Revista online „ATELIER DIDACTIC” 

Colind de Valentin Moraru. Corala Nicolae Oancea a Casei Corpului Didactic a Municipiului București. Dirijor: Petre Ștefănescu.

Puțini sunt cei ce știu că fostul dirijor al coralei noastre, Valentin Moraru, nu a activat doar ca profesor – remarcabil metodist la nivelui Capitalei – , ca fondator și conducător, de-a lungul vremii, al unei întregi serii de formații corale. Dar el este și autorul unor frumoase piese vocale; între ele se află acest “Colind” pe care vi-l oferim la ceas de sărbătoare, împreună cu cele mai bune urări. La mulți ani!
Corala Nicolae Oancea a Casei Corpului Didactic a Municipiului București
dirijor Petre Ștefănescu

 

Rezultatul final al probei de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea BUCUREȘTI– ILFOV, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327

Rezultatul probei de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea BUCUREȘTI– ILFOV, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327