Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Anunț organizare selecţie pentru ocuparea unor posturi de experți (în afara organigramei organizației) în regiunea BUCUREȘTI - ILFOV în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED

Rezultate finale ale probei de evaluare a dosarelor la concursul de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experți în formare în regiunea BUCUREȘTI - ILFOV în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED

Anunț selecție nr. 375/CRED/B/09.05.2019

Formularul înscriere PROEDUS - Digitalizarea în educație, iulie 2019. Locuri limitate!

https://forms.gle/YZt7hQqzkypuKYKb9 

Rezultatul probei de evaluare a dosarelor la concursul de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experți în formare în regiunea BUCUREȘTI - ILFOV în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED

Anunț selecție nr. 375/CRED/B/09.05.2019

Programul "Sănătos de mic" — sectoarele 6 și 1

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor candidaților înscriși la concursul de selecţie al experților formare în regiunea BUCUREȘTI - ILFOV în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED

Anunț selecție nr. 375/CRED/B/09.05.2019

Programul "Sănătos de mic" — sectoarele 4 și 5

Programul de formare „Matematica pentru examenul de definitivat pentru profesori pentru învățământ primar/institutori/învățători”, inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti, avizată de MEN, se desfășoară în perioada 1-5 iulie 2019 (interval orar: 8:30 - 14:30), la sediul Casei Corpului Didactic a Municipiului București.

Programul se livrează în regim de gratuitate, la solicitarea MEN/ISMB.


Accesați pagina cursului pe site-ul CCD București și completați online formularul de înscriere: https://goo.gl/forms/J8FnGQjcz8nTC3Ei2

LIMBA ENGLEZĂ pentru implementarea proiectelor internaționale
Grup țintă personal didactic și didactic auxiliar, 24 ore, locație de formare CCD București, 20 locuri
Calendar de formare: 24-29 iunie 2019. Activitățile se vor desfășura între 24-29 iunie 2019, în intervalul orar: 9.30-13.30.
Tematică: susținerea de conversații pe diferite subiecte, prezentare instituțională, redactare emailuri, completare formulare de candidatură în proiectele europene/ structuri gramaticale și de vocabular.
Taxă curs 100 lei

Ziua Învățătorului — 5 iunie

Ziua Învățătorului a fost instituită în octombrie 2007. Această dată a fost stabilită prin Legea nr. 289 din 29 octombrie 2007, manifestarea urmând a avea un caracter educațional, național, apolitic și cultural.

Programul "Sănătos de mic" — sectoarele 2 și 3