Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

PROEDUS, sub egida Parteneriatului Civic pentru Educație - CIVITAS, lansează un nou Apel de proiecte.

CRED - rezultatul probei de selecție a experților de formare în regiunea București - Ilfov

Oportunități de orientare a traseului educațional

Facultatea de Inginerie a Instalațiilor

VINERI, 19 OCTOMBRIE 2018, ORA 10.00
CONSFĂTUIREA BIBLIOTECARILOR ȘCOLARI

LOC DE DESFĂȘURARE: BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI,
SALA ”MIRCEA ELIADE”

MESAJUL UNESCO CU OCAZIA ZILEI INTERNAȚIONALE A EDUCAȚIEI
05 OCTOMBRIE 2018
"Dreptul la educație înseamnă dreptul la un profesor calificat" 

Înscriere la cursul acreditat EDUCAȚIE FINANCIARĂ

(15 CPT) — fișa de prezentare

Grup țintă: personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.

Responsabil program — profesor metodist Iuliana Carmen STANA.

Accesați formularul online de înscriere.

Înscriere la cursul acreditat Învățarea productivă - învățarea în lumea reală

(11 CPT) — fișa de prezentare

Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Responsabil program — profesor metodist Iuliana Carmen STANA.

Accesați formularul online de înscriere

Anunț program instruire "Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal"

Documentele (contract + formular de înscriere) se descarcă de pe link-ul următor: https://infomedpro.ro/acte-curs-ccd/ , iar dupa completarea documentelor se încarcă tot pe link-ul menționat 

Detalii în fișa de prezentare

informăm prelungim perioada de înscriere la cursul MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP EDUCAȚIONAL, curs acreditat MENCS, desfășurat în format blended learning, adresat personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.

Data până la care formularul de înscriere mai este activ (se pot face înscrieri) este 15.10.2018, ora 16.

Situația centralizată a activității comisiilor pentru echivalarea în credite transferabile a formelor de organizare a formării continue enumerate la art. 8 al Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OMECTS Nr. 5562 din 7 octombrie 2011 (Metodologie)

Vă informăm prin prezenta referitor la procedura operațională privind activitățile metodice-științifice-culturale în parteneriat cu unitățile de învățământ –CCD București, revizia 3, nr înregistrare 1474/26.09.2018 având rugămintea de a asigura transmiterea informării către toate unitățile de învățământ de stat și particular din municipiul București.
Precizăm că toate informațiile privind organizarea și desfășurarea activităților metodice-științifice-culturale cu grup țintă principal personal didactic sunt accesibile pe site-ul CCD București, (accesând meniul Echipa și documente CCD > Parteneriate cu unitățile de învățământ) sau (http://ccd-bucuresti.org/index.php/ro/anunturi/512-2018-10-02-procedura-operationala-privind-activitatile-metodice-stiintifice-culturale)  

Vă mulțumim pentru colaborare și vă asigurăm de tot sprijinul instituțional în domenii în care avem stabilite ținte și activități comune