Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

CONFERINŢA NAŢIONALĂ Strategii de optimizare a procesului de tranziție școlară către un alt ciclu de școlaritate (preșcolar-primar, primar-gimnazial, gimnazial-liceal)

5 mai 2018
Liceul Teoretic Internațional de Informatică Bucureşti (sediul Colentina)
Lucrările conferinţei se adresează personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar

Formular de înscriere și detalii mai jos

Conferința - proiect editorial ,,Unicitatea și unitatea spațiului românesc reflectate în opera lui Blaga", 11 mai 2018, ora 12, la Colegiul Național "Gh. Șincai"

Casa Corpului Didactic a Municipiului București, anunță deschiderea înscrierilor pentru ultimele grupe din acest an școlar, ale programele de formare acreditate, derulate în parteneriat cu Asociația Proeuro-Cons:

1. MENTOR / ”Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui MENTORat de calitate în învățământul preuniversitar” 25 locuri
Grup țintă: cadre didactice( debutant, definitivat, gradul 2, gradul 1) din învățământul preuniversitar
Nr ore: 60 / nr credite profesionale transferabile 15/ locație de formare: CCD București
Prima sesiune față in față: sâmbătă 21 aprilie 2018, ora 09.00
Termen înscrieri: miercuri 18 aprilie 2018
Taxă curs: 300 lei participant

2. METODIST ”Abilitarea corpului de profesori metodiști, pentru învățământul preuniversitar” Grupa 2/ Serie nouă, 25 locuri
Grup țintă: cadre didactice(debutant, definitivat, gradul 2, gradul 1) din învățămîntul preuniversitar Nr ore: 40/ nr credite transferabile: 10/ locație de formare: CCD București
Prima sesiune fața în față: sambătă 19 mai 2018, ora 09.00
Termen înscrieri: vineri 4 mai 2018
Taxă curs: 300 lei

3. FORMATOR Cod COR 242401, Grupa 20, prima sesiune față în față: sâmbătă 5 mai 2018, ora 9.30,
Grup țintă: absolvenți de studii superioare din orice domeniu, 28 locuri; Taxă curs: 300 lei,
Termen înscrieri: vineri 22 aprilie 2018 (programul își încheie acreditarea după realizarea acestei grupe)

Inscrierile online se fac pe site la rubrica: Cursuri>Inscrieri online>Cursuri in parteneriat.

Nu se achită taxa de curs înainte de primirea emailului de confirmare din partea coordonatorului.

Coordonator programe : Georgeta Bolojan, georgeta.bolojan@ccd-bucurești.org, tel 021 313 4901 int 18

Universitatea Tehnică de Construcții București / Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor are plăcerea de a vă invita la ”FII FEST”, eveniment organizat pentru liceeni, studenţi, companii și profesori în data de 19.04.2018, începând cu ora 9:00.
Elevii și profesorii însoțitori vor avea ocazia de a cunoaşte oportunităţile de dezvoltare pe care profesia de inginer de instalații le oferă, direct de la reprezentanţii companiilor, în cadrul ”Târgului de Joburi Internshipuri și Stagii de Practică”, dar şi prin tururi ghidate ale facultăţii, laboratoarelor de cercetare şi proiectelor studențești de inovaţie şi lucru practic, precum Casa EFdeN, proiectul ce a reprezentat România la competiţia internaţională de case solare, ”Solar Decathlon”.
Printre alte activităţi surpriză se va desfăşura şi concursul de creație tehnico-științifică ”FII FEST”, adresat liceenilor curioşi, creativi şi interesaţi de domeniul tehnic. (poster)
Evenimentul va dura aproximativ 4 ore. Vă aşteptăm!

Vă informăm că, în perioada 11– 18 aprilie 2018, vă puteți înscrie la cursul Evaluator de competenţe profesionale ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, curs acreditat MENCS, 30 credite, desfășurat în format blended learning, adresat personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, având gradul didactic I, gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor. Detalii în fișierul atașat.

Bune practici în școli europene

DIALOGURI CULTURAL – ȘTIINȚIFICE: IDEALUL NAȚIONAL ȘI AL LIBERTĂȚII ÎN BALCANI
BULGARIA / 28 Aprilie – 01 Mai 2018