Modele de itemi exemplificativi de verificare pentru pregătirea probei scrise din cadrul concursului naţional de ocupare a funcţiilor de director şi director din unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea iunie-august 2017

Accesați Zona educației în actualitate de pe pagina Acasă sau meniul Link-uri > Educația în actualitate