Formare continuă în cadru nonformal: WORKSHOPPARTENERIATE EDUCAȚIONALE ÎNTR-O EUROPĂ UNITĂ” PRAGA, CEHIA, 4-9 septembrie 2017