Invitație workshop Despre eLearning cu Casa Corpului Didactic