Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Înscriere la cursul Învățarea productivă - învățarea în lumea reală (11 CPT) — grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

perioada de desfășurare 8-9-10 decembrie 2017, 15-16 decembrie 2017 și evaluare 22 decembrie 2017, taxa curs 170 lei, se achită la casieria CCD până în 6 decembrie 2017

accesati formularul online de înscriere