Formare continuă în cadru nonformal:
WORKSHOP ”VALORI EDUCAȚIONALE ÎN ȘCOLILE EUROPENE
ITALIA (TRIESTE) / 04 – 10 Februarie 2018