Consultare publică 12-21 decembrie 2017

Proiect de metodologie de organizare și desfășurare a selecției experților din echipa de implementare a proiectului „Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru toți” — CRED, Cod SMIS 2014+:118327