Anunț înscriere curs avizat „Iniţiere în biblioteconomie. Organizarea şi funcţionarea bibliotecilor şcolare" — formular de înscriere

 Perioadă de formare: 19 martie – 26 aprilie 2018 (cursul se desfășoară o dată pe săptămână, lunea de la ora 16.00)
Cost curs: 130 Lei – se achită integral la prima ședință
Locație: Casa Corpului Didactic București, Splaiul Independenței nr. 315 A, sector 6

Cursul are la bază legislaţia în vigoare în domeniul organizării şi funcţionării bibliotecilor şcolare din învăţământul preuniversitar:
- Legea Educaţiei Nr. 1/ 2011
- OMECTS 5556/ 2011 (Regulamentul de organizare şi funcţionare al bibliotecilor şcolare)
- Legea Bibliotecilor nr. 226/ 2002

Grup ţintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal didactic auxiliar