Casa Corpului Didactic a Municipiului București, anunță deschiderea înscrierilor pentru ultimele grupe din acest an școlar, ale programele de formare acreditate, derulate în parteneriat cu Asociația Proeuro-Cons:

1. MENTOR / ”Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui MENTORat de calitate în învățământul preuniversitar” 25 locuri
Grup țintă: cadre didactice( debutant, definitivat, gradul 2, gradul 1) din învățământul preuniversitar
Nr ore: 60 / nr credite profesionale transferabile 15/ locație de formare: CCD București
Prima sesiune față in față: sâmbătă 21 aprilie 2018, ora 09.00
Termen înscrieri: miercuri 18 aprilie 2018
Taxă curs: 300 lei participant

2. METODIST ”Abilitarea corpului de profesori metodiști, pentru învățământul preuniversitar” Grupa 2/ Serie nouă, 25 locuri
Grup țintă: cadre didactice(debutant, definitivat, gradul 2, gradul 1) din învățămîntul preuniversitar Nr ore: 40/ nr credite transferabile: 10/ locație de formare: CCD București
Prima sesiune fața în față: sambătă 19 mai 2018, ora 09.00
Termen înscrieri: vineri 4 mai 2018
Taxă curs: 300 lei

3. FORMATOR Cod COR 242401, Grupa 20, prima sesiune față în față: sâmbătă 5 mai 2018, ora 9.30,
Grup țintă: absolvenți de studii superioare din orice domeniu, 28 locuri; Taxă curs: 300 lei,
Termen înscrieri: vineri 22 aprilie 2018 (programul își încheie acreditarea după realizarea acestei grupe)

Inscrierile online se fac pe site la rubrica: Cursuri>Inscrieri online>Cursuri in parteneriat.

Nu se achită taxa de curs înainte de primirea emailului de confirmare din partea coordonatorului.

Coordonator programe : Georgeta Bolojan, georgeta.bolojan@ccd-bucurești.org, tel 021 313 4901 int 18