Anunț Proiect PROEDUS "Celebrând trecutul, investim în viitor"

Vă anunțăm prin prezenta că, în perioada 29 mai-15 iunie 2018, se va derula proiectul Celebrând trecutul, investim în viitor, realizat împreună cu Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret al Primăriei Municipiului București – PROEDUS PMB, în cadrul parteneriatului civic pentru educație –CIVITAS.
Grupul ţintă este alcătuit din 90 de cadre didactice din învățământul preuniversitar (15 nivel preșcolar, 15 nivel primar, 15 nivel gimnazial, 15 nivel liceal, 15 consilieri școlari, 15 formatori CCD).
Calendar de activități:
29-31 mai 2018 — înscrierea participanților/confirmarea înscrierilor în limita locurilor disponibile
Formularul de înscriere va fi disponibil pe site-ul CCD.
4 iunie 2018, ora 16 - Conferința de deschidere a proiectului, CCD București
4 iunie 2018, 18-20 – Program de formare Celebrând trecutul, investim în viitor, CCD București
8-10 iunie 2018 -Program de formare Celebrând trecutul, investim în viitor, litoralul Mării Negre (transport cu autocarul)
12 iunie 2018- ora 16 Evaluare finală program de formare
Condiții de participare:
— personal didactic angajat într-o unitate de învățământ preuniversitar din municipiul București, maximum 2 participanți/unitate
— adeverință din care să reiasă acordul de participare din partea conducerii unității de învățământ (pentru ziua de 8 iunie 2018)
— plata taxei de transport (autocar) - 140 de lei
Pentru detalii și înscrieri, accesați site-ul CCD București, www.ccd-bucuresti.org, secțiunea Proiecte educaționale.

Important: înscrierile se fac doar online!