Consfătuirea profesorilor documentariști din CDI — 27 septembrie 2018