Vă informăm prin prezenta referitor la procedura operațională privind activitățile metodice-științifice-culturale în parteneriat cu unitățile de învățământ –CCD București, revizia 3, nr înregistrare 1474/26.09.2018 având rugămintea de a asigura transmiterea informării către toate unitățile de învățământ de stat și particular din municipiul București.
Precizăm că toate informațiile privind organizarea și desfășurarea activităților metodice-științifice-culturale cu grup țintă principal personal didactic sunt accesibile pe site-ul CCD București, (accesând meniul Echipa și documente CCD > Parteneriate cu unitățile de învățământ) sau (http://ccd-bucuresti.org/index.php/ro/anunturi/512-2018-10-02-procedura-operationala-privind-activitatile-metodice-stiintifice-culturale)  

Vă mulțumim pentru colaborare și vă asigurăm de tot sprijinul instituțional în domenii în care avem stabilite ținte și activități comune