Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

informăm prelungim perioada de înscriere la cursul MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP EDUCAȚIONAL, curs acreditat MENCS, desfășurat în format blended learning, adresat personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.

Data până la care formularul de înscriere mai este activ (se pot face înscrieri) este 15.10.2018, ora 16.