informăm prelungim perioada de înscriere la cursul MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP EDUCAȚIONAL, curs acreditat MENCS, desfășurat în format blended learning, adresat personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.

Data până la care formularul de înscriere mai este activ (se pot face înscrieri) este 15.10.2018, ora 16.