Înscriere la cursul acreditat Învățarea productivă - învățarea în lumea reală

(11 CPT) — fișa de prezentare

Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Responsabil program — profesor metodist Iuliana Carmen STANA.

Accesați formularul online de înscriere