Înscriere la cursul acreditat EDUCAȚIE FINANCIARĂ

(15 CPT) — fișa de prezentare

Grup țintă: personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.

Responsabil program — profesor metodist Iuliana Carmen STANA.

Accesați formularul online de înscriere.