Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

invităm să participați la Conferința Centenarul Marii Uniri, cea mai importantă lecție de istorie, vineri, 14 decembrie 2018, ora 13.00, la Universitatea Politehnică din București, un eveniment finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale. Evenimentul este dedicat profesorilor care predau istorie (nivel primar/gimnazial/liceal) din municipiul București și județul Ilfov. Pentru înscrieri, completați formularul online: https://goo.gl/forms/UJmi747mfRkze7C22
Important! Înscrierile se fac doar online.

Afișul Conferinței Centenarul Marii Uniri, cea mai importantă lecție de istorie