In perioada 31 ianuarie- 04.februarie 2019 va puteti inscrie la cursul " METODE DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR ȘI A PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII DE CĂTRE ELEVII CARE PROVIN DIN GRUPURI DEZAVANTAJATE",desfasurat in regim blended-learning ,25 ore(15 face to face si 10 online),gratuit pentru un numar de 160 cadre didactice din invatamantul preuniversitar.
Grupele vor fi constituite in ordinea inscrierilor.
Completați aici Formularul de înscriere online.