În perioada 27 mai – 7 iunie 2019, Casa Corpului Didactic a Municipiului București realizează statistica anuală a centrelor de documentare și informare (CDI), pe care le coordonează, conform OMECTS 5556/2011. Informațiile solicitate sunt parte componentă a raportului anual al CCD București către Ministerul Educației Naționale.

Fişa de Evaluare a Centrului de Documentare și Informare, an școlar 2018 - 2019 (format editabil)