Vă reamintim că în perioada 1-15 septembrie 2019, la secretariatele unităţilor de învăţământ, se depun cererile cadrelor didactice însoţite de copii ale documentelor justificative pentru recunoaşterea şi echivalarea creditelor profesionale transferabile, conform Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile aprobată prin OMECTS 5562/2011,

Pe site-ul www.ccd-bucuresti.org, la secţiunea CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE se află documentaţia / informaţiile necesare.

Responsabilii cu formarea continuă din unităţi, după 15 septembrie 2019, vor lua legătura cu profesorii metodişti ai CCD București, nominalizaţi pe sectoare, pentru întrunirea comisiilor pentru echivalarea creditelor profesionale transferabile.