MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327.

Formular GDPR individual Anexa 3.


ANEXA 1.