Vă informăm că,în perioada18 – 24 septembrie 2019, vă puteți înscrie la cursulȘcoala incluzivă, școală pentru toți,curs acreditatMEN (15 credite, 60 ore), desfășurat în formatblended learning(30 față în față, 30 ore online, pe platforma eLearning a CCDB), adresat personalului didactic din învățământul preuniversitar. Taxă curs: 270 lei.Formular înscriere SISTi