Casa Corpului Didactic a Municipiului București anunță înscrierea pentru programul de formare FORMATOR, Cod COR 242401 autorizat prin ANC.
Grup țintă: cadre didactice și didactic auxiliare din învățământul preuniversitar.
Nr ore: 30; taxă curs: 300 lei participant
Prima sesiune de formare: Sâmbătă, 2 noiembrie 2019, ora 09.30 la sediul CCD București
Termen inscrieri: miercuri 23 octombrie 2019; accesați formularul de înscriere de pe siteul CCD București, cursuri in parteneriat.
După primirea confirmării prin e-mail, depuneți taxa de 300 lei la orice bancă, direct/ online în contul RO90BRDE290SV65971812900.