În perioada 26 noiembrie – 06 decembrie 2019 se fac înscrieri pentru programul de formare continuă Iniţiere în domeniul biblioteconomiei. Organizarea şi funcţionarea bibliotecilor şcolare, avizat MEN cu nr. 37530/ 07.10.2019. Cursul se desfășoară în regim față-în-față și are 35 de ore.
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar, personalul didactic auxiliar, persoane din afara sistemului preuniversitar care posedă cel puțin diplomă de bacalaureat.
Locație: Casa Corpului Didactic a Municipiului București
Calendarul cursului: 11, 18 decembrie 2019, 8, 10, 15 ianuarie 2020 Ora: 16.00
Taxă curs: 160 lei

Informații despre programul de formare:
http://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/CCDB_RUDEANU-HUIU%20BIBLIO_2019.pdf 

Pentru înscrieri:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_zbu-4EJPgRPPZ7Dug7Z6ZcEMQVSicSnuY5ARAHoCcUNimQ/viewform