Anunț selecție grup țintă din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” – cod SMIS 2014+:118327