Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Revista online "Atelier Didactic" a Casei Corpului Didactic a Municipiului București și a Inspectoratului Școlar al Municipiului București — ISSN 2501-1901, ISSN-L 1583-6584

Reguli de TEHNOREDACTARE a Revistei online „ATELIER DIDACTIC”

Nr. 14 / 29 mai 2020 Revista online „ATELIER DIDACTIC”

Dacă doriți să "răsfoiți..." nr. 14 / 29 mai 2020 Revista online „ATELIER DIDACTIC”

Nr. 13 / 24 decembrie 2019 Revista online „ATELIER DIDACTIC”

Dacă doriți să "răsfoiți..." nr. 13 / 24 decembrie 2019 Revista online „ATELIER DIDACTIC”

Nr. 12 / 26 iulie 2019 Revista online „ATELIER DIDACTIC”

Nr. 11 / 09 aprilie 2019 Revista online „ATELIER DIDACTIC”   

Dacă doriți să "răsfoiți..." nr. 11 / 09 aprilie 2019 Revista online „ATELIER DIDACTIC” 

Nr. 10 / 22 decembrie 2018 Revista online „ATELIER DIDACTIC”   

Dacă doriți să "răsfoiți..." nr. 10 / 22 decembrie 2018 Revista online „ATELIER DIDACTIC” 

Nr. 9 / 17 iulie 2018 Revista online „ATELIER DIDACTIC”  

Nr. 8 / 16 mai 2018 Revista online „ATELIER DIDACTIC”  

Dacă doriți să "răsfoiți..." nr. 8 / 16 mai 2018 Revista online „ATELIER DIDACTIC”

Nr. 7 / 20 decembrie 2017 Revista online „ATELIER DIDACTIC” 

Dacă doriți să "răsfoiți..." nr. 7 / 20 decembrie 2017 Revista online „ATELIER DIDACTIC”

Nr. 6 / 19 octombrie 2017 Revista online „ATELIER DIDACTIC” 

Nr. 5 / 29 iunie 2017 Revista online „ATELIER DIDACTIC”

Nr. 4 / 12 decembrie 2016 Revista online „ATELIER DIDACTIC”

Nr. 3 / 30 iunie 2016 Revista online „ATELIER DIDACTIC”

Nr. 2 / 22 martie 2016 Revista online „ATELIER DIDACTIC”

Nr. 1 / 18 decembrie 2015 Revista online „ATELIER DIDACTIC”

Dacă doriți să "răsfoiți..." nr. 1 / 18 decembrie 2015 Revista online „ATELIER DIDACTIC”