Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

FESTIVALUL LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR

Marţi, 25 octombire 2016, la Grădiniţa Prichindel din sectorul 6, Bucureşti, s-a desfăşurat Festivalul legumelor şi fructelor, aflat la a VI-a ediţie.

Coordonatorii festivalului au fost Ecaterina Vişan, directorul grădiniţei şi Mihaela Tocik, educatoare. Copiii, părinţii şi educatoarele celor 16 grupe au confecţionat figurine din fructe şi legume cu care s-a organizat o expoziţie în curtea grădiniţei.

Invitaţi la acest eveniment au fost d-na Ioana Lazlo, Inspector şcolar pentru învăţământul preşcolar sector 6, d-na Silvia Borţeanu, profesor metodist la Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti şi d-na Lucreţia Băluţă, UNESCO.

            În curtea grădiniţei s-a desfăşurat un scurt program artistic realizat de copiii şi cadrele didactice din unitate:

  • Grupa “Spiriduşii” sub îndrumarea d-nelor educatoare Ioniţă Camelia şi Mateescu Andreea au prezentat dansul popular “Româncuţa”;
  • Grupa “Furnicuţe” sub îndrumarea d-nelor educatoare Negrilă Nina şi Covaciu Viorica au prezentat “Dansul Toamnei”;
  • Grupa “Voinicii” sub îndrumarea d-nelor educatoare Badea Cristina şi Mateescu Diana au prezentat dansul “Zărzărea, zărzărea”;
  • Grupa “Boboceii” au prezentat “Valsul Toamnei” sub îndrumarea d-nei   educatoare Guşatu Ana Maria;
  • Grupa “Steluţe” sub îndrumarea d-nei   educatoare Regep Dorina, au interpretat cântecul “Papă-tot” apoi au prezentat Parada costumelor de toamnă;
  • Grupa “Fluturaşi 1” sub îndrumarea d-nelor educatoare Ion Leonora şi Dragomir Daniela au prezentat dansul “Majoretelor”;
  • Grupa “Fluturaşi 2” sub îndrumarea d-nei educatoare Milea Xenia au interpretat cântecul “Toamna cea bogată”.

În încheierea programului, două talentate educatoare ale grădiniţei, Xenia Milea şi Gheaţă Luciana, au interpretat câteva melodii populare.

Lăsăm imaginile din galeria foto să vă încânte!