Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

 

Pentru înscrierea la un curs parcurgeți mai întâi procedura de înscriere din care veți afla detalii cu privire la documentația necesară.

ÎNSCRIERE ONLINE — Formular online pentru înscriere curs Aplicații Google în educație - Începători.

Pentru a vă înscrie la celelalte cursuri CCD vă rugăm să completați formularul de înscriere ONLINE la curs (de mai jos) sau utilizați Formularul de înscriere la curs — document Word, completare și trimiterea lui pe adresa de email a coordonatorului de curs