Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Pentru înscrierea la un curs parcurgeți mai întâi procedura de înscriere, citiți fișele de prezentare ale cursurilor din tabelul de mai jos, apoi accesați formularul de înscriere ONLINE la curs .

Lista cursurilor acreditate 2018-2019

Cursuri acreditate se găsesc și la Cursuri în parteneriat !

 

Formularul de înscriere ONLINE la curs / grupul țintă
formular online de înscriere / cadre didactice din învățământul preșcolar
formular online de înscriere / cadre didactice din învățământul primar Programul "Abordarea integrată a curriculumului în învăţământul primar" a depășit perioada de acreditare și nu se mai fac înscrieri
formular online de înscriere / cadre didactice din învățământul preuniversitar
formular online de înscriere / profesori pentru învăţământ primar şi secundar inferior, consilieri şcolari, profesori de sprijin, mediatori şcolari, profesori logopezi, alţi specialişti care lucrează în domeniul educaţiei copiilor cu CES din învăţământul preuniversitar Programul "Dezvoltarea practicilor incluzive pentru copiii cu CES din clasele primare și de gimnaziu" a depășit perioada de acreditare și nu se mai fac înscrieri
formular online de înscriere/ personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
formular online de înscriere / cadre didactice din învățământul preuniversitar Programul "Educație interculturală pentru o școală nouă" a depășit perioada de acreditare și nu se mai fac înscrieri
 formular online de înscriere / personal didactic de predare din învățământul preuniversitar, având gradul didactic I, gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor
formular online de înscriere / personal didactic de predare din învățământul preuniversitar 
formular online de înscriere /personal didactic de predare
formular online de înscriere /personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversita
formular online de înscriere / personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar 
formular online de înscriere  / personal didactic din învăţământul preuniversitar
Coordonator
Silvia Borțeanu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Gabriela Bărbulescu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Ioana Maria Cosma Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Adina Tatu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Iuliana Stana
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Georgeta Bolojan Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Olimpia Mateescu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  Iliana Dumitrescu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Iuliana Stana
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Gabriela Șubă
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Georgeta Bolojan  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Adina Tatu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Georgeta Bolojan  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Iliana Dumitrescu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.