Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Pentru înscrierea la un curs parcurgeți mai întâi procedura de înscriere, citiți fișele de prezentare ale cursurilor din tabelul de mai jos, apoi accesați formularul de înscriere ONLINE la curs sau utilizați formularul de înscriere la curs (document Word, completare și trimiterea lui pe adresa de email a coordonatorului)

 

Formularul de înscriere ONLINE la curs / grupul țintă
formular online de înscriere  / cadre didactice care predau în învățământul preuniversitar
formular online de înscriere  / cadre didactice care predau în învățământul preuniversitar
formular online de înscriere  / cadre didactice care predau în învățământul preuniversitar
formular online de înscriere apoi completați și trimiteți email fișierul Formular_inscriere_APC _site la adresa din acesta / cadre didactice care predau în învățământul preuniversitar
formular online de înscriere  / absolvenți cu studii superioare
Personalul didactic din învățământul preuniversitar 
formular online de înscriere / cadre didactice care predau Informatica și TIC în învățământul preuniversitar
formular online de înscriere / cadre didactice care predau Informatica și TIC în învățământul preuniversitar
formular online de înscriere / personalul didactic din învățământul preuniversitar
formular online de înscriere / personalul care distribuie Cornul și laptele, care servește masa la grădinițe și personalului din bucătării, cantine etc.
formular online de înscriere / personalul nedidactic (întreținere/ îngrijire)
personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar / personal de conducere, îndrumare și control