Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Oferta de cursuri avizate va fi publicată pe site după primirea avizului MEN pentru anul școlar 2017-2018 

 

Pentru înscrierea la un curs parcurgeți mai întâi procedura de înscriere, citiți fișele de prezentare ale cursurilor din tabelul de mai jos, apoi accesați platforma de cursuri online.

Cursurile au avizul cu nr. 46761 / 21.11.2016 al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice

 

CURSURI AVIZATE ONLINE

Nume curs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordonator