Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

2018-2019 Programul de formare a candidaților la concursurile și examenele naționale ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (Definitivat/Titularizare/Grad didactic II)

Coordonator program, prof. Gabriela ȘUBĂ

 

Sesiune de formare 10 feb 2017 la cursul DEFINITIVAT 2017

Definitivat 2017Noutăți metodologice

Anunţ înscriere program ”DEFINITIVAT” 2017

Pentru înscrieri folosiți opțiunea DEFINITIVAT de la Cursuri avizate

Toți cei înscriși la DEFINITIVAT primesc confirmarea înscrierii în data de 08 11 2016