Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

 

Workshop directori din sectoarele 5 și 6 — ”Proiectarea documentelor manageriale la nivelul unităților din învățământul preuniversitar – exemple de bune practici” — (galerie foto)

 

Sâmbătă, 16 decembrie 2017 a avut loc la Grădinița nr.218 din sectorul 4 Simpozionul municipal cu tema ,,Inteligența emoțională la preșcolari și școlari” . Instituțiile implicate în organizarea și coordonarea simpozionului au fost Grădinița Nr. 218 București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, sector 6, Casa Corpului Didactic a Municipiului București, Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” — galerie foto

Sâmbătă, 9 decembrie 2017, începând cu ora 10.30, în Catedrala Sf. Iosif , a avut loc sărbătorirea a 25 de ani de la reînființarea Colegiului Romano-Catolic Sfântul Iosif din București — galerie foto

Simpozionul Municipal ”Alimentație rațională pentru sănătate”, Ediția I, desfășurat la COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BRAVU", filiala CCD Bucure;ti, 7 decembrie 2017

Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” din Capitală a fost gazda manifestării cultural-științifice intitulată "Onor Casei Regale! Rolul Monarhiei în făurirea statului modern prin Marea Unire de la 1918", organizată de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Biblioteca Centrală Universitară, și Casa Corpului Didactic București în data de 29 noiembrie 2017. — galerie foto

Principele Radu: Nimic nu ar fi fost posibil dacă români erudiți, talentați, nu ar fi gândit o punere pe baze moderne a statului (AGERPRES)

 

Cerc pedagogic - Matematică, Colegiul Național Matei Basarab, Filială a CCD-București, 13 noiembrie 2017.

Pe 27 noiembrie 2017, la Grădinița nr. 272 din sectorul 6, s-a desfășurat Cercul pedagogic al cadrelor didactice din învățământul preșcolar, cu tema ”Stilurile senzoriale și implicarea lor în învățare în preșcolaritate”. — galerie multimedia

Sesiune de comunicări Prevenirea și combaterea absenteismului în rândul elevilor de gimnaziu, 20 noiembrie 2017, Școala Gimnazială Nr.71, Calea Moșilor, Nr.148, sector 2, București

Cerc pedagogic - Grădinița nr. 185, sector 5, București — 16 noiembrie 2017. 

Raport cu privire la lucrările conferinței ,,Atitudinea copilului în joc – reflexie a modelului parental”, 14 noiembrie 2017, Grădinița nr. 268, sector 5, București — galerie foto

Marți 14 noiembrie 2017 a avut loc la Grădinița 205 Cercul pedagogic ,,Festivalul toamnei” cu tema ,,Frumosul, armonia, sunetul și ritmul ca valori ale artelor cultivate de la vârste timpurii”.— galerie multimedia

Joi, 02 noiembrie 2017, la Liceul Tehnologic ,,Elie Radu’, filială a Casei Corpului Didactic București, s-a desfășurat, la nivel de municipiu, conferința cu tema ,,Educația privind limitele de accesare a Internetului”, activitate înscrisă în calendarul activităților Casei Corpului Didactic.
Conferința a fost coordonată de către doamna director prof. ing. Ioana Arieș, domnul prof. Stelian Oprea director adjunct, doamna prof. Florica Paragină metodist la CCD București, doamna prof. Anca – Mihaela Avram responsabil filială Casa Corpului Didactic București și doamna prof. Aureliana Luiza Rogojeanu. Invitați la acest eveniment, au fost doamna inspector Irina Raț de la ISMB și doamna prof. Florica Paragină metodist la CCD București. — galerie multimedia

Miercuri 1 noiembrie 2017 a avut loc la Hotel Ambasador Simpozionul InternaționalJocurile prieteniei” Ediția a IV-a cu participare internaţională: Bulgaria, Austria, Rep. Moldova, Polonia, Lituania.— galerie multimedia

Vineri, 27 octombrie 2017, începând cu orele 11,00, în sala de spectacole a Casei de Cultura a Studenților din Calea Plevnei nr.61, sectorul 1 s-a desfăşurat Festivalul Național ,,Sunt cetățean European și mă implic”, eveniment inclus în Calendarul activităților educative naționale, editia a III-a (CAEN 2017, domeniul 8-cultural artistic,pozitia 6) — galerie multimedia

Școala Gimnazială Uruguay a desfășurat activitatea din data de 25 octombrie 2017 — Workshop ,,Bullying, Bullies and the victims-metode de abordare a bullyingului in scoala"

Începutul anului școlar 2017-2018, a fost marcat la Grădinița nr. 268 din sectorul 5 al capitalei, într-un mod cât mai plăcut, atât pentru prichindei cât și pentru părinții lor. În curtea grădiniței, alături de trupa de teatru "Căsuța fermecată" care a animat atmosfera și a făcut din începutul anului școlar un eveniment important pentru cei mici, doamna director, Georgeta Matei, a subliniat importanța pe care o are grădinița în dezvoltarea și pregătirea pentru școală și pentru viață a preșcolarilor.

 

 

Raport de activitate
Proiect municipal ,,Educație pe probleme de mediu’’, ediția a III-a

Proiectul ,,Educație pe probleme de mediu’’ s-a desfășurat în data de 24 mai 2017, în cadrul Colegiului Tehnic ,, Dinicu Golescu”. REGULAMENT CONCURS.
Activitățile desfășurate au fost:
-Concursul pentru elevi cu tema ,,Deteriorarea ecosistemelor”
-Dezbaterea pentru cadre didactice cu tema ,,Impactul antropic asupra mediului”
La concursul au participat un număr de 42 de elevi din Colegiul Tehnic ,,Dinicu Golescu” București, Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu” București, Colegiul Tehnic Feroviar ,,Mihai I”, București, Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu” București, Colegiul Național ,,Matei Basarab” București, Școala Gimnazială nr.1 Mogoșoaia, jud. Ilfov.
La dezbaterea cadrelor didactice au fost atât participări directe cât și indirecte din Colegiul Tehnic ,,Dinicu Golescu” București, Liceul Teoretic ,,Jean Monnet” București, Colegiul Tehnic Feroviar ,, Mihai I” București, Școala Gimnazială ,,Principesa Margareta” București, Școala Gimnazială nr.1 Mogoșoaia, jud. Ilfov , Școala Gimnazială nr. 168 București, Gimnazială nr.2 Buftea, jud. Ilfov, Colegiul Național ,,Matei Basarab” București, Școala Gimnazială ,,Eugen Barbu” București, Liceul Teoretic Bilingv ,,Miguel de Cervantes” București.
Activitatea principală a proiectului a fost concursul ,, Deteriorarea ecosistemelor’’. Comisia de jurizarea a concursului, constituită conform deciziei nr. 205/09.05.2017, respectând regulamentul concursului a hotărât acordarea următoarelor premii: un premiu I, un premiu II, un premiu III și trei mențiuni. La acest concurs premiile au reprezentat 14% din numărul elevilor participanti.
Participând la acest proiect, elevii au realizat machete şi obiecte decorative confecţionate din materiale reciclabile, desene, postere și fotografii în care au fost surprinse diferite fenomene geografice și aspecte ale mediului geografic, prezentări power-point din cadrul concursului ,, Deteriorarea ecosistemelor”, exemple de bună practică pentru realizarea dezvoltării durabile, în care să se țină seama nu numai de cerințele generației actuale, ci și de nevoile generațiilor viitoare de păstrare și regenerare a resurselor naturale, ecologizarea spaţiului verde din apropierea liceului, plantarea de copaci, flori şi iarbă în curtea şcolii şi realizarea unor parteneriate cu comunitatea locală.
Participând la aceste activități, elevii și-au dezvoltat capacității de a identifica problemele de mediu, de a pune în practică soluții pentru prevenirea și rezolvarea problemelor identificate. Toți participanții au avut de câștigat prin îmbunătățirea abilităților de a organiza evenimente, de a lucra și comunica în echipă, prin creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare privind protecția mediului.
Au fost realizate afișe, flayere, planșe, CD-uri pentru promovarea proiectului. Acesta a fost prezentat în ședințele Consiliului Profesoral și ale Consiliului Școlar al Elevilor, pe site-ul școlii noastre și ale școlilor partenere.

Iată câteva aspecte din timpul desfășurării lucrărilor proiectului.

 

RAPORT PRIVIND DESFĂȘURAREA CONFERINTEI ,,EDUCAȚIA COMBATE VIOLENTA”, ACTIVITATE ÎNSCRISĂ ÎN CALENADRUL ACTIVITĂȚILOR CCD BUCUREȘTI

Joi, 11 mai 2017, la Liceul Tehnologic ,,Elie Radu’’ filială a Casei Corpului Didactic București, s-a desfășurat, la nivel de municipiu, conferința cu tema ,,Educația combate violența”, activitate înscrisă în calendarul activităților Casei Corpului Didactic.
Conferința a fost coordonată de către doamna director, prof. ing. Ioana Arieș, doamna prof. ing. Marilena Neamțu, director adjunct, doamna prof. Anca – Mihaela Avram, responsabil filială Casa Corpului Didactic București și prof. Luiza Aureliana Rogojeanu și CCD București.
Invitați la acest eveniment, au fost doamnele inspectoare: Elena Ștefan, Gabriela Lichiardopol, Florina Pișleagă, Ioana Mihaela Neacșu și Cătalina Șerban.
Delegat din partea CCD București a fost domnul profesor metodist Niculae Ghiciu.
În deschiderea conferinței, doamna prof. ing. Ioana Arieș, directorul Liceului Tehnologic ,,Elie Radu’’a salutat invitații și delegatul CCD București, după care a vorbit despre importanța educației în combaterea violenței.
Doamnele inspectoare invitate au prezentat impactul programelor I.Ș.M.B. de combatere a violenței în școli, iar domnul profesor Niculae Ghiciu a vorbit despre importanța activităților desfășurate în unitățile de învățământ- filiale ale CCD București, despre educație și cultură ca factori importanți de civilizație și a evidețiat interesntele activități organizate în parteneriat cu Liceul Tehnologic ,,Elie Radu’’.
În continuare, reprezentanții celor 12 școli și licee bucureștene participante au susținut lucrări cu caracter instructiv privind prevenirea și combaterea violenței în școală și în afara ei, după care au avut loc schimburi de idei între cadrele didacice participante, precum și între cadrele didactice și elevii participanți din Liceul Tehnologic ,,Elie Radu’’.
La finalul dezbaterilor trupa de teatru ,,Mores’’ formată din elevi ai liceului a prezentat un moment artistic, sub atenta îndrumare a doamnei profesor coordonator Iuliana Paraschivescu.
Activitatea desfășurată a fost apreciată în mod deosebit de către toți participanții, atât prin modul în care a fost organizată, cât și prin interesantele practici prezentate privind educarea elevilor în vederea unei bune comunicări ca mijloc de prevenire a violenței.
Conferința s-a încheiat prin prezentarea mulțumirilor pentru participanți, din partea organizatorilor și ddin partea participanților pentru organizatori.

Iată câteva aspecte din timpul desfășurării lucrărilor conferinței.

Prof. Anca – Mihaela Avram,
Responsabil filială CCD – Liceul Tehnologic “Elie Radu”

 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,ELIE RADU’’
SIMPOZIONUL ,,DREPTURILE COPILULUI”
ACTIVITATE ÎNSCRISĂ ÎN CALENADRUL ACTIVITĂȚILOR CCD BUCUREȘTI

Joi, 17 noiembrie 2016, la Liceul Tehnologic ,,Elie Radu’’ filială a Casei Corpului Didactic București, s-a desfășurat, simpozionul ,,Drepturile copilului”, activitate înscrisă în calendarul activităților Casei Corpului Didactic.
Simpozionul coordonat de către doamna director, prof. ing. Ioana Arieș, doamna prof. ing. Marilena Neamțu, director adjunct și doamna prof. Anca – Mihaela Avram, responsabil filială Liceul Tehnologic ,,Elie Radu’’, Casa Corpului Didactic București.
Invitați la acest eveniment au fost: doamna inspector Elena Ștefan, doamna inspector Gabriela Lichiardopol, doamna inspector Florina Pișleagă, doamna inspector Cătalina Șerban și domnul profesor Niculae Ghiciu, metodist la Casa Corpului Didactic București.
Lucrările prezentate au pus în evidență metode de lucru cu elevii, de colaborare cu părinții acestora, cu ceilalți factori interesați și de cooperare între cadrele didactice, cu impact în obținerea de bune rezultate în educația și nivelul la învățătură a elevilor.
Pe întreg parcursul activității cadrele didactice au interactionat cu elevii pe tema drepturilor copilului. La finalul dezbaterilor, profesorii și elevii participanți s-a pus încă odată în evidență că școala și familia reprezintă pilonii de bază în educația copilului și în protejarea drepturilor acestuia, iar școala oferă copiilor dreptul la educație, la exprimare, la cunoaștere.
La finalul dezbaterilor, participanții au apreciat calitatea lucrărilor prezentate, modul deosebit de organizare și atmosfera destinsă de desfășurare.
Iată câteva aspecte din timpul desfășurării lucrărilor simpozionului.

Director,
Prof. Ing. Ioana Arieș

Prof. Anca – Mihaela Avram,
Responsabil filială CCD – Liceul Tehnologic “Elie Radu”