Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

ME AND YOUR STORIES (MYS) Perspectiva mea asupra poveștii tale, Perspectiva ta asupra poveștii mele”
Erasmus+ project (2019-2022), Key Action 3, Social Inclusion and Common Values, Support for Policy Reforms

Obiectivul proiectului: Dezvoltarea și implementarea tehnicii Storytelling, ca metodă de incluziune în scoli si generalizarea ei de către factorii de decizie, în scopul dezvoltării educației inclusive și a valorilor comune Europei.

În perioada 12-15 Mai 2019 , în Londra, U.K a avut loc intalnirea de lucru in cadrul proiectului MYME AND YOUR STORIES (MYS) -Erasmus+ project (2019-2022), Key Action 3, Social Inclusion and Common Values, Support for Policy Reforms, pentru dezvoltarea unui set de instrumente multimedia in metoda storytelling, utile pentru elevi si profesori.

În perioada 06-08 Martie 2019 , în Graz, Austria, Casa Corpului Didactic din Bucureṣti a fost reprezentată de doamna Georgeta Bolojan, ,de doamna Ana Elisabeta Naghi si Adina Tatu la întâlnirea de lansare a proiectului ME AND YOUR STORIES (MYS) -Erasmus+ project (2019-2022), Key Action 3, Social Inclusion and Common Values, Support for Policy Reforms,