Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

ME AND YOUR STORIES (MYS) Perspectiva mea asupra poveștii tale, Perspectiva ta asupra poveștii mele”
Erasmus+ project (2019-2022), Key Action 3, Social Inclusion and Common Values, Support for Policy Reforms

Obiectivul proiectului: Dezvoltarea și implementarea tehnicii Storytelling, ca metodă de incluziune în scoli si generalizarea ei de către factorii de decizie, în scopul dezvoltării educației inclusive și a valorilor comune Europei.

Pe data de 15.11.2019, a avut loc evenimentul Ziua Porților Deschise la Casa Corpului Didactic București, în cadrul căruia s-a desfășurat și activitatea de diseminare a Proiectului ”EU ȘI POVESTEA TA/ Me and Your Stories – MYS”, program Erasmus+, acțiunea cheie 3, în cadrul proiectului de Incluziune Socială a educabililor-Soil, proiect numărul 604616-EPP-1-2018-AT-EPPKA3-IPI-SOC-IN.
La această activitate de diseminare au participat 50 de persoane, cadre didactice, directori, inspectori școlari, precum și reprezentanți ai școlilor implicate în proiect, Școala Gimnazială Nr. 311, Școala Gimnazială Nr. 153, Scoala Gimnazială ”Adrian Păunescu”, Scoala Gimnazială ”Sfinții Constantin și Elena”, Școala Gimnazială Nr 164, Școala Gimnazială Nr. 167.


În perioada 23-25 octombrie 2019, echipa CCD Bucuresti , reprezentată de Adina Tatu și Roxana Diaconu, alături de 6 profesori din unități școlare din sectorul 6 București și de doamna inspector Daniela Bădescu, au participat la Seminarul European de la Berlin, în cadrul Proiectului Erasmus MYS. Alături de profesori din U.K, Germania, Austria, Slovacia, echipa din Romania a avut posibilitatea să exploreze , în cele două zile, https://rixwiki.org/mys/home, eBook care conține activităţi de storytelling , stop motion, realizare de film , metode digitale pe tematica drepturilor omului și a găndirii critice. https://www.facebook.com/MYSkeyaction3project/ 

În perioada 12-15 Mai 2019 , în Londra, U.K a avut loc intalnirea de lucru in cadrul proiectului MYME AND YOUR STORIES (MYS) -Erasmus+ project (2019-2022), Key Action 3, Social Inclusion and Common Values, Support for Policy Reforms, pentru dezvoltarea unui set de instrumente multimedia in metoda storytelling, utile pentru elevi si profesori.

În perioada 06-08 Martie 2019 , în Graz, Austria, Casa Corpului Didactic din Bucureṣti a fost reprezentată de doamna Georgeta Bolojan, ,de doamna Ana Elisabeta Naghi si Adina Tatu la întâlnirea de lansare a proiectului ME AND YOUR STORIES (MYS) -Erasmus+ project (2019-2022), Key Action 3, Social Inclusion and Common Values, Support for Policy Reforms,