Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Erasmus+/ SoIL- Social Inclusion of Learners

Articol de presă despre SOIL

Proiectul SOIL din cadrul Programului ERASMUS+ a fost ales pentru a fi prezentat la Bruxselles !

Raport CCD diseminare SoIL — 6 octombrie 2017 

Informare diseminare — 2 octombrie 2017 

Pictured documentation of the SOILConference in Berlin

Raport Tema conferinței: Incluziunea ca șansă de a regândi școala

Galerie foto

Unitățile de învățămînt selectate să participe la activitățile proiectului EACEA-05-2016 - Incluziune socială prin educaţie, formare şi tineret / ERASMUS+K3 / Incluziunea socială a educabililor (SOIL) /580276-EPP-1-2016-AT-EPPKA3-IPL-SOC-IN

Raport — întâlnire debut proiect Erasmus+, SoIL- Social Inclusion of Learners, Graz, 09-11/01/2017

În perioada 9-11 ianuarie 2017, în Graz, Austria, Casa Corpului Didactic din Bucureṣti a fost reprezentată de domnul Gabriel Vrînceanu, directorul instituției, și de doamna Ana Elisabeta Naghi, membră a echipei de proiect, la întâlnirea de lansare a proiectului INCLUZIUNEA SOCIALĂ A TINERILOR ABSOLVENȚI (SoIL), Erasmus+/K3, 580276-EPP-1-AT-EPPKA3-IPI-SOC-IN.

Galerie foto