Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

 

Cursuri acreditate

Cursuri online

Cursuri avizate         

Cursuri în parteneriat

Definitivat

Procedura de înscriere

Înscriere online

Atestate

Credite transferabile

Activități metodice  

                           Festivalul legumelor și fructelor

                           Casa Experimentelor