Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Înscriere cursuri gratuite, bugetate de ME-ISMB, respectiv de CCDB, în regim blended-learning (activitate față-în-față și online asincron) și online (activitate online sincron și asincron). Activitățile de formare vor avea loc în perioada 1-29 noiembrie 2022, programul fiecărui curs va fi comunicat celor înscriși.
Vă invităm să vă înscrieți, în perioada 20-28 octombrie 2022, completând formularul de înscriere din tabel.
Au prioritate la înscriere persoanele care nu au beneficiat anul trecut de gratuitate la programele de formare continuă ale CCDB. Vă rugăm să citiți cu atenție grupul țintă căruia i se adresează fiecare program de formare continuă.
Vă așteptăm!