Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Important!

Echivalare credite profesionale transferabile programe speciale (detalii)

 

an școlar 2020 - 2021

Calendarul desfășurării activităților aferente OMEC 5967/06.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabileanexa 1anexa 2anexa 3anexa 4anexa 5

Având în vedere prevederile OMEC 5967/06.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, vă aducem la cunoștință calendarul desfășurării activităților:

15 noiembrie-20 noiembrie
Centralizarea cererilor depuse de cadrele didactice la nivelul unităților de învățământ și completarea formularului pentru centralizarea la nivelul municipiului București.
20-27 noiembrie
Repartizarea profesorilor metodiști în comisiile de echivalare și informarea unităților de învățământ.
27 noiembrie-4 decembrie
Elaborarea deciziilor de comisie la nivelul unităților de învățământ.
Organizarea întâlnirilor online în care se va desfășura activitatea comisiilor, de comun acord cu reprezentanții unităților de învățământ și profesorii metodiști CCD.
7-11 decembrie 2020, respectiv 11-15 ianuarie 2021
Activitatea comisiilor de echivalare.
După 15 ianuarie 2021
Validarea rezultatelor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și eliberarea adeverințelor.

Important! Nu fac obiectul acestei metodologii documentele care au fost deja echivalate conform OM 5562/2011 la începutul acestui an școlar.

 

Planificare activitate comisii 2020

Sector

Responsabil

Locație

Data

Ora

Sector 1

Ioana-Maria COSMA/Ionica CHIȚESCU  CCD 24.09.2020 10 - 12
30.09.2020 10 - 12

Sector 2

Roxana-Mihaela DIACONU/Teodora PĂUN CCD 23.09.2020 10 - 12
23.09.2020 14 - 16

Sector 3

Iuliana Carmn STANA 
CCD 21.09.2020 13 - 15
30.09.2020 11 - 13

Sector 4

Adina Mariana TATU
 CCD 25.09.2020 11 - 13
28.09.2020 13 - 15

Sector 5

Gabriela Firuța ȘUBĂ CCD 23.09.2020 11 - 13
30.09.2020 9 - 11

Sector 6

Silvia BORȚEANU CCD 21.09.2020 10 - 12
24.09.2020 13 - 15

Important!

  • Decizia de constituire a comisiei de echivalare se redactează în patru exemplare (originale), care se distribuie astfel: un exemplar rămâne la secretariat, unul la preşedintele comisiei, unul la responsabilul cu formarea continuă, unul la reprezentantul CCD.
  • Pentru bunul mers al lucrărilor comisiei, responsabilul cu formarea continuă, membru al comisiei de echivalare, va avea, în dosarul comisiei cu care vine la sediul CCD în zilele programate, următoarele documente:

-         Un exemplar, în original, al deciziei directorului de constituire a comisiei de echivalare,

-         Dosarele persoanelor care solicită echivalare (cerere + copii în conformitate cu originalele ale diplomelor)

-         Documentele descărcate de pe site-ul www.ccd-bucuresti.org, meniul Formare continuă > Atestate > Credite transferabile:

                                 Fişa individuală – pentru fiecare cerere depusă,

                                 Proces-verbal.

Documente de descărcat

Ordinul 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile

Lista domeniilor pentru studii universitare

Decizie CCD București Sector 1-6

Fișa individuală

Proces verbal

NOU - Model de decizie - Comisie echivalare credite transferabile

Model de adeverință

 

Metodologia se aplică pentru echivalarea creditelor transferabile obținute prin activitățile de formare continuă finalizate în anul școlar 2019 - 2020 (Ordinul 5562 din 7 octombrie 2011).

1 - 15 Septembrie - depunerea cererilor insoțite de fotocopii ale documentelor justificative la secretariatul unității școlare

15 - 20 Septembrie - emiterea deciziilor de către directorul unității școlare

20 - 30 Septembrie - întrunirea comisiilor

1 Octombrie - afișarea rezultatelor

 

Planificare activitate comisii 2020

Sector

Responsabil

Locație

Data

Ora

Sector 1

Ioana-Maria COSMA/Ionica CHIȚESCU  CCD 24.09.2020 10 - 12
30.09.2020 10 - 12

Sector 2

Roxana-Mihaela DIACONU/Teodora PĂUN CCD 23.09.2020 10 - 12
23.09.2020 14 - 16

Sector 3

Iuliana Carmn STANA 
CCD 21.09.2020 13 - 15
30.09.2020 11 - 13

Sector 4

Adina Mariana TATU
 CCD 25.09.2020 11 - 13
28.09.2020 13 - 15

Sector 5

Gabriela Firuța ȘUBĂ CCD 23.09.2020 11 - 13
30.09.2020 9 - 11

Sector 6

Silvia BORȚEANU CCD 21.09.2020 10 - 12
24.09.2020 13 - 15

Pentru mai multe informații consultați meniul Link-uri > Legislație

 

 

an școlar 2019 - 2020

Situația centralizată a activității comisiilor pentru echivalarea în credite transferabile a formelor de organizare a formării continue enumerate la art. 8 al Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OMECTS Nr. 5562 din 7 octombrie 2011 (Metodologie)


Important!

  • Decizia de constituire a comisiei de echivalare se redactează în patru exemplare (originale), care se distribuie astfel: un exemplar rămâne la secretariat, unul la preşedintele comisiei, unul la responsabilul cu formarea continuă, unul la reprezentantul CCD.
  • Pentru bunul mers al lucrărilor comisiei, responsabilul cu formarea continuă, membru al comisiei de echivalare, va avea, în dosarul comisiei cu care vine la sediul CCD în zilele programate, următoarele documente:

-         Un exemplar, în original, al deciziei directorului de constituire a comisiei de echivalare,

-         Dosarele persoanelor care solicită echivalare (cerere + copii în conformitate cu originalele ale diplomelor)

-         Documentele descărcate de pe site-ul www.ccd-bucuresti.org, meniul Cursuri > Atestate > Credite transferabile:

                                 Fişa individuală – pentru fiecare cerere depusă,

                                 Proces-verbal.

 

Metodologia se aplică pentru echivalarea creditelor transferabile obținute prin activitățile de formare continuă finalizate în anul școlar 2018 - 2019 (Ordinul 5562 din 7 octombrie 2011).

1 - 15 Septembrie - depunerea cererilor insoțite de fotocopii ale documentelor justificative la secretariatul unității școlare

15 - 20 Septembrie - emiterea deciziilor de către directorul unității școlare

20 - 30 Septembrie - întrunirea comisiilor

1 Octombrie - afișarea rezultatelor

 

Documente de descărcat

Ordinul 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile

Lista domeniilor pentru studii universitare

Decizie CCD București Sector 1-6

Fișa individuală

Proces verbal

Model de decizie - Comisie echivalare credite transferabile

Model de adeverință

 

Planificare activitate comisii 2019

Sector

Responsabil

Locație

Data

Ora

Sector 1

Dumitrescu Iliana CCD 25.09.2019 10 - 12
26.09.2019 12 - 14

Sector 2

Diaconu Roxana Mihaela CCD 20.09.2019 9 - 11
24.09.2019 14 - 16

Sector 3

Stana Iuliana Carmen CCD 20.09.2019 11 - 14
30.09.2019 12 - 15

Sector 4

Tatu Adina Mariana
 Școala nr 190 (locație: Școala nr 100) 23.09.2019 14 - 16
CCD 25.09.2019 10 - 12

Sector 5

Șubă Gabriela Firuța CCD 20.09.2019 8 - 10
30.09.2019 14 - 16

Sector 6

Borțeanu Silvia CCD 23.09.2019 15 - 17
25.09.2019 10 - 14

Pentru mai multe informații consultați meniul Link-uri > Legislație

 

 

an școlar 2018 - 2019

Situația centralizată a activității comisiilor pentru echivalarea în credite transferabile a formelor de organizare a formării continue enumerate la art. 8 al Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OMECTS Nr. 5562 din 7 octombrie 2011 (Metodologie)

Important!

  • Decizia de constituire a comisiei de echivalare se redactează în patru exemplare (originale), care se distribuie astfel: un exemplar rămâne la secretariat, unul la preşedintele comisiei, unul la responsabilul cu formarea continuă, unul la reprezentantul CCD.
  • Pentru bunul mers al lucrărilor comisiei, responsabilul cu formarea continuă, membru al comisiei de echivalare, va avea, în dosarul comisiei cu care vine la sediul CCD în zilele programate, următoarele documente:

-         Un exemplar, în original, al deciziei directorului de constituire a comisiei de echivalare,

-         Dosarele persoanelor care solicită echivalare (cerere + copii în conformitate cu originalele ale diplomelor)

-         Documentele descărcate de pe site-ul www.ccd-bucuresti.org, meniul Cursuri > Atestate > Credite transferabile:

                                 Fişa individuală – pentru fiecare cerere depusă,

                                 Proces-verbal.

Metodologia se aplică pentru echivalarea creditelor transferabile obținute prin activitățile de formare continuă finalizate în anul școlar 2017 - 2018 (Ordinul 5562 din 7 octombrie 2011).

1 - 15 Septembrie - depunerea cererilor insoțite de fotocopii ale documentelor justificative la secretariatul unității școlare

15 - 20 Septembrie - emiterea deciziilor de către directorul unității școlare

20 - 30 Septembrie - întrunirea comisiilor

1 Octombrie - afișarea rezultatelor

Documente de descărcat

Ordinul 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile

Lista domeniilor pentru studii universitare

Decizie CCD București Sector 1-6

Fișa individuală

Proces verbal

Model de decizie - Comisie echivalare credite transferabile

Model de adeverință

Planificare activitate comisii 2018

Sector

Responsabil

Locație

Data

Ora

Sector 1

Cosma Ioana Maria CCD 26.09.2018 10 - 14
27.09.2018  10 - 14

Sector 2

Dumitrescu Iliana CCD 26.09.2018  10 - 14
27.09.2018 10 - 14

Sector 3

Stana Iuliana Carmen CCD 20.09.2018  10 - 12
27.09.2018  13 - 15

Sector 4

Bărbulescu Gabriela CCD 20.09.2018  11 - 16
25.09.2018  9 - 14

Sector 5

Șubă Gabriela Firuța CCD 20.09.2018  11 - 13
28.09.2018  11 - 13

Sector 6

Borțeanu Silvia CCD 24.09.2018  10 - 15
26.09.2018 10 - 15