Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

http://fliphtml5.com/bookcase/pzrj

Culegeri de teste create după modelul PISA, TIMSS, Evaluare Națională, în cadrul cursului online avizat MEN, Evaluarea competențelor la elevii din ciclul primar și gimnazial (2014-2017)

Video

Filme

Discipline

Prezi

Prezentări

Galerie foto