Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Conferința internațională „Story(re)tellingul de la formal la nonformal în școala incluzivă“, 29 iunie 2022, ora 11.00, Colegiul Național “Aurel Vlaicu”, Sector 1, București

Rezultate etapa de sector - Concurs municipal "Vânătoarea de lectură in biblioteci"

Înscrieri pentru programul avizat "UTILIZAREA INSTRUMENTELOR VIZUALE ÎN MEDIUL ONLINE"

Casa Corpului Didactic a Municipiului București organizează concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor / personal pentru curățenie

REZULTATUL FINAL AL SELECȚIEI EXPERȚILOR FORMARE CICLUL PRIMAR/ GIMNAZIAL PENTRU PROGRAMUL DE FORMARE RESURSE EDUCAŢIONALE DIGITALE: REALIZARE, UTILIZARE, EVALUARE. FORMARE NIVEL 2, pentru regiunea BUCUREȘTI-ILFOV, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Înscrieri pentru programul avizat "UTILIZAREA INSTRUMENTELOR VIZUALE ÎN MEDIUL ONLINE"

Înscrieri pentru programul avizat "Utilizarea tehnologiei digitale în predarea-învățarea-evaluarea geografiei"

Vă invităm, miercuri, 18 mai 2022, orele 17:00 – 18:30, la webinarul „Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare”

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE a dosarelor candidaților înscriși la selecția pentru ocuparea posturilor: EXPERȚI FORMARE CICLUL PRIMAR/ GIMNAZIAL PENTRU PROGRAMUL DE FORMARE RESURSE EDUCAŢIONALE DIGITALE: REALIZARE, UTILIZARE, EVALUARE. FORMARE NIVEL 2, pentru regiunea BUCUREȘTI-ILFOV, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Înscrieri pentru programul avizat "ABORDAREA INTEGRATĂ A COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE"

Înscrieri pentru programul avizat "INIȚIERE ÎN BIBLIOTECONOMIE. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA BIBLIOTECILOR ȘCOLARE"