Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Casa Corpului Didactic București lansează un nou Apel de selecție pentru seria 3 de formare în cadrul programului PROF IV - Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning

Toate precizările necesare în vederea înscrierii la program le găsiți în Adresa Apel anexată. Rugăm să urmați întocmai etapele de înscriere cu respectarea termenelor indicate. (anexa 1anexa 2anexa 3cerere) (click pe link)

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului.

Anexele se descarcă în calculator, se completează de către fiecare solicitant, se scanează apoi într-un singur fișier pdf, conform anunțului de mai jos.

Anunț Chestionar Școli practică pedagogică

Înscrieri program avizat: LIMBA ENGLEZĂ PENTRU FACILITAREA COLABORĂRII INTERNAȚIONALE ÎNTRE INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CADRUL PROIECTELOR EDUCAȚIONALE CU FINANȚARE EUROPEANĂ

Selecția participanților în Proiectul ERASMUS+ nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000127139

Înscrieri program avizat: DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE PREDARE ST(R)E(A)M

Anunț ridicare atestate proiect PROF

Atelier online „Strategii didactice pentru activitatea online la clasă”

Înscrieri program avizat: PRIM AJUTOR DE BAZĂ

Înscrieri pentru programul acreditat: Management de Proiect în Context Digitalizat

Înscrieri program avizat: COMUNICAREA PRIN CULOARE IN ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Înscrieri program avizat: ȘCOLI VERZI PENTRU UN VIITOR SUSTENABIL