Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Anunț realizare statistica bibliotecilor școlare

Conferința online Modalități de utilizare a resurselor CRED în activitatea didactică

Conferința online ”Localitatea mea verde: Educație pentru un viitor sustenabil”

În contextul Zilei Internaționale a Mediului, celebrată anual în data de 5 iunie, care are ca motto pentru anul 2024 Our Land. Our Future. We are #GenerationRestoration (https://www.worldenvironmentday.global/), vă propunem să faceți vizibile acțiunile realizate împreună cu elevii.

Conferința online Intervenție multidisciplinară pentru elevii cu CES

 Cercul metodic al bibliotecarilor școlari din sectorul 6

Cercul pedagogic al profesorilor documentariști din CDI

Atelier online: Conviețuirea pașnică pentru dezvoltare durabilă - cum creăm contexte de învățare?