Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Raport sintetic al realizării activităţilor asociate inspecţiilor prevăzute în Graficul de monitorizare şi control al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, an școlar2019-2020, semestrul I

Raport sintetic al realizării activităţilor asociate inspecţiilor prevăzute în Graficul de monitorizare şi control al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, an școlar2018-2019, semestrul II

Raport sintetic al realizării activităţilor asociate inspecţiilor prevăzute în Graficul de monitorizare şi control al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, an școlar2018-2019, semestrul I

Raport sintetic ca urmare a realizării activităţilor asociate inspecţiei generale ″Monitorizarea modului în care se reflectă formarea continuă a cadrelor didactice în activitatea la clasă″ din perioada 20 — 24.11.2017

Raport sintetic ca urmare a realizării activităţilor asociate inspecţiei tematice ″Monitorizarea modului în care se reflectă formarea continuă a cadrelor didactice în activitatea la clasă″ din perioada 16 — 27.10.2017

Raport sintetic ca urmare a realizării activităţilor asociate inspecţiei tematice ″Monitorizarea modului în care se reflectă formarea continuă a cadrelor didactice în activitatea la clasă″ din perioada 25.09.2017 — 06.10.2017

Procedura CCD București nr. 1296/14.09.2017 de organizare a activtăților de monitorizare a modului în care se reflectă formarea continuă a cadrelor didactice în activitatea la clasă

 

Consfătuirea cu responsabilii cu formarea continuă din unităţile de învăţământ din sectorul 2 Școala Centrală 20 sep. 2017

Prezentare CCD Bucureşti