Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

CCDB

Numărul angajaților din Casa Corpului Didactic a Municipiului București
vaccinați împotriva Covid-19 cu cel puțin o doză:
14 din 16
Ponderea personalului vaccinat raportat la numărul total al angajaților:
87,5%

Ministerul Educației consideră prioritară sprijinirea informării
privind vaccinarea prin accesarea Platformei naționale de informare
cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19.MEC