Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

CORTTEX

CORTTEX - COGNITIVE RESOURCES FOR TODDLERS TEENS AND EXPERTS

ERAMUS+, PARTENERIATE STRATEGICE KA2, Nr.2020-1-RO01-KA202-080239 (flyer)

https://corttex.eu/index.php/ro/ CORTTEX need analysis report / analiza de nevoi

Casa Corpului Didactic a Municipiului București, alături de Universitatea Macedonia (Grecia), European Association of Mental Health in Intellectual Disability (Belgia) și Intelearn Information Technology in Learning (Grecia), contribuie, în calitate de partener, la implementarea proiectului CORTTEX - COGNITIVE RESOURCES FOR TODDLERS TEENS AND EXPERTS, aprobat în cadrul programului Eramus+, parteneriate strategice KA2, Nr.2020-1-RO01-KA202-080239, coordonat de Universitatea din București.
Principalele obiective ale CORTTEX sunt formarea, educarea și familiarizarea profesioniștilor cu abordări inovative, pentru a dezvolta, integra, implementa și disemina strategii cognitive de ultimă generație prin tehnici de e-Learning.
PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 2 ani

Prezentare proiect

Prima întâlnire de proiect la București 2021

A doua întâlnire de proiect la Thessaloniki 2022

Multiplicare eveniment la București 2022

A treia întâlnire de proiect la Bruxelles 2022

Promovare proiect ERASMUS+ CORTTEX în comunitatea de practici a CCD București

WEBINAR INVATAMANT PRESCOLAR

MYS Masa Rotundă

REUNIUNE FINALĂ DE PROIECT MYS