Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Pentru înscriere, citiți fișa de prezentare a fiecărui program acreditat din tabelele de mai jos, apoi accesați Formularul de înscriere ONLINE.
Grupele se completează în ordinea înscrierii, iar calendarul desfășurării cursului se transmite după constituirea fiecărei grupe .

 Programe acreditate se găsesc și la Cursuri în parteneriat !

PROGRAME ACREDITATE BLENDED LEARNING 

Grupul țintă
Se derulează numai în cadrul proiectului POCU CRED cod SMIS 2014+:118327 - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – beneficiar Ministerul Educației Naționale
Se derulează numai în cadrul proiectului POCU CRED cod SMIS 2014+:118327 - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – beneficiar Ministerul Educației Naționale
personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal de conducere, de îndrumare și control
personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal de conducere, de îndrumare și control
personal didactic de predare și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar 
personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal de conducere, de îndrumare și control 
cadre didactice din învățământul preuniversitar