Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Proiectul SEMIFIT for Human Rights and Democracy Education — Seminarul ”SemiFit on Citizenship Education” s-a desfășurat în perioada 29 Aprilie – 5 Mai 2019 la Werftpfuhl, Germania, găzduit de Centrul Educațional ”Kurt Löwenstein — raport.

Proiectul SEMIFIT for Human Rights and Democracy Educationinvitație

CCD București este partener în proiectul SEMIFIT for Human Rights and Democracy Education

Erasmus+ KA105 - Youth mobility 01/08/2018 - 31/01/2020

APEL Selecție participare Seminar SemiFit Erasmus+, Almuñécar, Spania — (formular DOC)


 

Comunicat de presă din cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62536 - ”Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii”, 20 februarie 2013. (mai multe)

Comunicat de presă din cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62536 - ”Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii”, 13 februarie 2013. (mai multe)

Comunicat de presă din cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62536 - ”Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii”, 30 ianuarie 2013. (mai multe)

Comunicat de presă din cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62536 - ”Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii”, 27 noiembrie 2012. (mai multe)

Concursuri din cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62536 - ”Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii”, 06 noiembrie 2012. (mai multe)