Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice.

Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Soluţionarea solicitărilor de informaţii de interes public, se face cu respectarea cerinţelor Legii 544/2001, art. 6, alin.3:
„(3) Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;
b) informația solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituției publice identificarea informației de interes public;
c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.”

Date de contact Informare Publică:

Program de lucru: luni-joi, între orele 8:00-16:30; vineri, între orele 8:00-14:00.
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. || Toate solicitările care nu se încadrează în specificul prevăzut de Legea 544/2001 vor fi redirecționate.
Telefon: + 40 (21) 313 49 01
Adresă: Splaiul Independenței nr. 315, sector 6, 060043, București

Legislație aplicabilă:

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (actualizată) (link)
HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (link)
Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.405/2017 privind lista documentelor de interes public care se comunică din oficiu (link)

 

Diferite documente cu date publice ale Casei Corpului Didactic a Municipiului București:

an școlar 2023-2024 

Raport anual de activitate pentru anul școlar 2022-2023 al Casei Corpului Didactic a Municipiului București

Organigrama Casei Corpului Didactic a Municipiului București, anul școlar 2023-2024

Raportul Casei Corpului Didactic a Municipiului București privind starea învățământului, octombrie 2023 

Venituri salariale (01.09.202301.03.2024) conform art.33 din legea nr.153/2017

Declarația de avere / de interese a directorului (anuală - 2024)

Declarația de avere / de interese a directorului (anuală - 2023)

 

an școlar 2022-2023 

Raport anual de activitate pentru anul școlar 2021-2022 al Casei Corpului Didactic a Municipiului București

Organigrama Casei Corpului Didactic a Municipiului București, anul școlar 2022-2023

Raportul Casei Corpului Didactic a Municipiului București privind starea învățământului, 06.10.2022 

Venituri salariale (01.09.2022) conform art.33 din legea nr.153/2017

Declarația de avere / de interese a directorului (anuală - 2022)

Declarația de avere / de interese a directorului

 

an școlar 2021-2022 

Raport anual de activitate pentru anul școlar 2020-2021 al Casei Corpului Didactic a Municipiului București

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ A BIBLIOTECII CASEI CORPULUI DIDACTIC BUCUREŞTI

Codul de etică și de conduită al angajaților Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti

Raportul Casei Corpului Didactic a Municipiului București privind starea învățământului, 14.10.2021

Venituri salariale conform art.33 din legea nr.153/2017

Declarația de avere / de interese a directorului

 

Documente manageriale (2020-2021) (2019-2020) (2018-2019) (2017-2018) (2016-2017) (2015-2016

Declarația de avere / de interese a directorului (2020-2021) (2019-2020) (2018-2019) (2017-2018) (2016-2017) (2015-2016)

Documente financiar-contabile (2020-2021) (2019-2020) (2018-2019) (2017-2018) (2016-2017) (2015-2016)

 

 

 

 

Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor de profesor metodist la CCD București

Eventualele contestații se pot depune în zilele de 07 și 08 iunie 2017, între orele 10.00-14.00, la sediul CCD București.
Afișarea rezultatelor finale ale candidaților admiși la concursul pentru ocuparea posturilor de profesor metodist la CCD București se va face pe data de 09.06.2017, ora 16.00

2017.05.05 CCD București anunță organizarea concursului pentru ocuparea a patru posturi vacante de profesor metodist

CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI anunță organizarea concursului pentru ocuparea a patru posturi vacante de profesor metodist, care va avea loc marți, 6 iunie 2017, începând cu ora 9.00, la sediul din București, Splaiul Independenței nr 315A, sector 6. Depunerea dosarelor se face în perioada 05.- 31.05.2017 la sediul CCD București. Concursul se organizează în conformitate cu OMECTS nr. 5.554/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic și a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor de profesor-metodist vacante de la casa corpului didactic (publicat în MO nr. 735/19.10.2011).

Precizări privind structura probelor de concurs și a completării dosarului de înscriere.

Completare punctaj