Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Programele de formare continuă avizate de către Ministerul Educației și Cercetării

Pentru înscriere, citiți fișa de prezentare a fiecărui curs din tabelul de mai jos, apoi accesați Formularul de înscriere ONLINEGrupele se completează în ordinea înscrierii, iar calendarul desfășurării cursului se transmite după constituirea fiecărei grupe.

Oferta CCD București de programe avizate de formare continuă pentru anul 2021

 

 PROGRAME AVIZATE BLENDED LEARNING