Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Clubul de literatură pentru copii și tineret "Clipe albastre" a găsit o gazdă primitoare în Casa Corpului Didactic a Municipiului București.

Reproducem o parte din revista "Clipe albastre" nr. 10-11

Reproducem o parte din revista "Clipe albastre" nr. 4-5

"CLIPE ALBASTRE" - inaugurarea Clubului - 17 ian. 2015, la Casa Corpului Didactic a Municipiului București.

Puteți vizualiza și în format youtube accesând butonul youtube din player-ul video, precum și să transmiteți prietenilor pe rețelele de socializare ! Vizionare plăcută !