Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Întâlnire responsabili ai Comisiilor de Mentorat Didactic și Formare în Cariera Didactică.

Miercuri, 2 noiembrie 2022, în intervalul orar 12.30-13.30, vă invităm să participați la o întâlnire de lucru, în format online, pentru prelucrarea prevederilor OM nr. 4.224 din 6 iulie 2022 de aprobare a Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile, respectiv a PROCEDURII SPECIFICE privind recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competenţelor dobândite în cadrul programelor pentru abilitare funcţională (anexa nr. 3 a Notei nr. 4663/DGMRURS/19.09.2022).
Pentru participare, completați formularul de înscriere (link).
Linkul de conectare va fi trimis prin email celor care se înscriu.