Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Anunț înscriere programul acreditat: "MANAGEMENT DE PROIECT ÎN CONTEXT DIGITALIZAT"

Vă informăm că vă puteți înscrie la cursul acreditat: MANAGEMENT DE PROIECT ÎN CONTEXT DIGITALIZAT, nr. credite profesionale transferabile: 15
Grup țintă: Personal didactic de predare și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Tip de formare: blended learning
Perioada formării: 12.11-20.12.2022/Evaluare 10.01.2023